Klub Sportów Walki - Walhalla - Mińsk Mazowiecki
WALHALLA FIGHT CLUB
Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 178 , tel. 692-410-323

GIMNASTYKA

 Gimnastyka dla dzieci, to zajęcia, które kształtują sylwetkę, grację i elegancję ruchu. Łączą w sobie ćwiczenia ogólnorozwojowe, które mają na celu podnoszenie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. 

 Wszechstronnie rozwijają wytrzymałość, zręczność oraz orientację przestrzenną. 

 Pozytywnie wpływają na wzrost i rozwój, kształtując osobowość, odpowiedzialność oraz umiejętność współdziałania w grupie.
 Zajęcia w Walhalla Fight Club prowadzone są w grupie dla dzieci w wieku 5 - 9 lat. 
Nasze Sekcje