główny sponsor klubu:
Włącz Dźwięk

GIMNASTYKA

Gimnastyka dla dzieci, to zajęcia, które kształtują sylwetkę, grację i elegancję ruchu. Łączą w sobie ćwiczenia ogólnorozwojowe, które mają na celu podnoszenie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

Wszechstronnie rozwijają wytrzymałość, zręczność oraz orientację przestrzenną.

Pozytywnie wpływają na wzrost i rozwój, kształtując osobowość, odpowiedzialność oraz umiejętność współdziałania w grupie.
Zajęcia w Walhalla Fight Club prowadzone są w grupie dla dzieci w wieku 5 - 9 lat.

Nasze Sekcje
walhalla fc klub sportowy - logo

....