Klub Sportów Walki - Walhalla - Mińsk Mazowiecki
WALHALLA FIGHT CLUB
Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 178 , tel. 692-410-323

Klauzula Informacyjna RODO

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Walhalla Fight Kamil Chłopik wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8222137330, adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 178. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem biuro@walhallafc.eu
 2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
  1. Wykonania umowy – czyli Twój udział w organizowanych przez nas zajęciach.
  2. Przygotowanie list obecności dla instruktorów.
  3. Obsługi zgłoszeń i korespondencji, którą do nas kierujesz.
  4. Kontaktu z Tobą.
  5. Wykonania obowiązków prawnych ciążących na Walhalla Fight Club w celach podatkowych i rachunkowych,
  6. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Walhalla Fight Club (prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi zgłoszeń i korespondencji, którą do nas kierujesz, kontaktu z Tobą, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody: przesyłanie informacji marketingowych m.in. poprzez email / SMS).
 3. Czy musisz podawać dane osobowe?
  Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w organizowanych przez nas zajęciach. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w zajęciach.
 4. Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
  Twoje dane będą przetwarzane w okresie trwania umowy. Po zakończeniu tego okresu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych może być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.
 5. Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
  Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
 6. Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
  Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Poniżej znajduje się plik do pobrania klauzuli informacyjnej RODO.